Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia za zastępstwo procesowe zależy od charakteru i stopnia skomplikowania sprawy oraz konieczności wykonania dodatkowych czynności poza rozprawą (np. wcześniejsze spotkanie ze stroną) i jest ustalana indywidualnie w każdym przypadku.

 

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe poza Łodzią, Pabianicami i Zgierzem, powiększane jest dodatkowo o koszty dojazdu do siedziby sądu.