Stawka ryczałtowa z limitem godzin

Ten sposób wynagrodzenia łączy elementy stawki godzinowej i stawki ryczałtowej. Stosowany jest w sytuacji gdy nie można precyzyjnie określić zakresu oczekiwanej pomocy prawnej. W tym systemie rozliczeń Klient w ramach ryczałtu otrzymuje określoną ilość godzin pracy Kancelarii. Czas przeznaczony na obsługę Klienta ponad ten limit rozliczany jest według stawek godzinowych ustalonych indywidualnie z Klientem.