Stawka kwotowa

Kancelaria dobiera indywidualnie kwotę wynagrodzenia netto dla konkretnej sprawy. Kwota ustalona według stawki kwotowej określona jest z góry, nie ulega zmianie niezależnie od ilości godzin poświęconych na rozwiązanie danej sprawy i niezależnie od ilości i rodzaju podjętych w sprawie czynności. Ten sposób rozliczeń stosowany jest najczęściej wobec klientów indywidualnych korzystających z naszych usług incydentalnie.

Wynagrodzenie kwotowe jest płatne z góry, w całości lub zaliczkowo - nie mniej niż 50 % ustalonej stawki. Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.