Stawka godzinowa

Kancelaria ustala indywidualnie z klientem kwotę wynagrodzenia netto za 1 godzinę poświęconą dla Klienta. Klient płaci za czas faktycznie poświęcony na jego obsługę. Dokładna specyfikacja czasu pracy z opisem wszelkich czynności stanowi załącznik do faktury przekazywanej Klientowi.

Stawka godzinowa najczęściej stosowana jest wobec przedsiębiorców lub w sprawach, w których nie jest możliwe ustalenie z góry zakresu usługi.