Prawo rodzinne

 • unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o ustalenie nieistnienia małżeństwa
 • doradztwo w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych i ustanawiania rozdzielności majątkowej
 • odpowiedzialność małżonków za długi
 • prowadzenie postępowań o separację i rozwód
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • alimenty (podwyższenie i obniżenie alimentów)
 • kontakty rodziców z dziećmi po orzeczeniu separacji/rozwodu
 • eksmisja małżonka z lokalu
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka
 • stosunki między rodzicami a dziećmi - zarząd majątkiem dziecka
 • przysposobienie
 • obowiązek alimentacyjny między krewnymi