Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • pomoc prawna dla pracowników
 • kompleksowa obsługa pracodawców
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, szkoleniowych, o zakazie konkurencji, o zachowaniu poufności itp.
 • sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych aktów prawa pracy,
 • ustalanie istnienia stosunku pracy
 • odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę
 • sprawy o mobbing
 • dyskryminacja w zatrudnieniu
 • wypadki przy pracy i roszczenia z nich wynikające
 • zwolnienia grupowe
 • łączenie się zakładów pracy i przejmowanie pracowników
 • prowadzenie wszelkich spraw z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (m.in. spraw o emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach)
 • odpowiedzialność pracownicza