Prawo medyczne (działalność lecznicza)

  • sporządzanie regulaminów organizacyjnych podmiotów leczniczych
  • przygotowywanie dokumentacji koniecznej do rejestracji podmiotów leczniczych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
  • prawa pacjenta
  • zasady udostępniania dokumentacji medycznej
  • reprezentowanie w procesach o odszkodowanie
  • odwołania o decyzji Dyrektorów OW NFZ
  • sporządzanie opinii prawnych na temat aktów prawnych z zakresu prawa medycznego