Prawo budowlane

  • analiza stanu prawnego nieruchomości
  • postępowanie o ustalenie warunków zabudowy
  • postępowanie o uzyskanie pozwolenia na budowę,
  • legalizacja samowoli budowlanych
  • reprezentowanie inwestora przed organami gminy oraz sądami administracyjnymi w postępowaniu w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • dochodzenie roszczeń będących następstwem wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • opłaty adiacenckie