Prawo autorskie

  • umowy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych (umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umowy o korzystanie z utworu – licencje, umowy o korzystanie z artystycznego wykonania, itp.)
  • umowy wydawnicze
  • umowy dotyczące wystaw, koncertów i innych wydarzeń artystycznych
  • umowy o rozpowszechnianie wizerunku
  • umowy o nadzór autorski
  • dochodzenie roszczeń z zakresu ochrony osobistych i majątkowych praw autorskich oraz z zakresu ochrony wizerunku