Prawo administracyjne

 • reprezentowanie w postępowaniach przed organami administracyjnymi
 • reprezentowanie w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA)
 • pomoc w uzyskiwaniu koncesji i  zezwoleń
 • wpis do rejestru działalności regulowanej
 • postępowanie o aktualizację opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
 • postępowanie o zmianę stawki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • postępowanie o ustalenie warunków zabudowy
 • postępowanie o uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • postępowanie związane z uchwalaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • postępowanie związane z wpisem podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • postępowanie przed NFZ