Postępowania sądowe

  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
  • sporządzanie pozwów, wniosków, skarg i środków zaskarżenia
  • prowadzenie już wszczętych postępowań sądowych
  • skargi na przewlekłość postępowania