Ochrona danych osobowych

  • przygotowywanie kompleksowej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, w tym: polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym
  • rejestracja zbiorów danych osobowych
  • reprezentacja przed GIODO