Bieżąca obsługa przedsiębiorców indywidualnych

  • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
  • stała i kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorcy
  • doradztwo w zakresie zawierania umów (opiniowanie umów, wzory umów, prowadzenie negocjacji)
  • dochodzenie wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym
  • analiza zamierzeń gospodarczych przedsiębiorcy z prawnego punktu widzenia
  • reprezentowanie przed sądami i organami administracji publicznej