Darowizna na wypadek śmierci

W ostatnim czasie sędziowie Sądu Najwyższego zastanawiał się nad zagadnieniem dopuszczalności dokonania darowizny na wypadek śmierci darczyńcy.

Sędziowie Sądu Najwyższego próbowali znaleźć odpowiedzieć na pytanie  - czy umowa darowizny, w której strony uzgodniły, że jej skutek w postaci bezpłatnego przysporzenia majątkowego po stronie obdarowanego nastąpi z chwilą śmierci darczyńcy należy do umów o spadek po osobie żyjącej wskazanych w art. 1047 k.c., czy też jest sprzeczna z przepisem art. 941 k.c..

Czytaj więcej...