Nowe dane w pismach procesowych w postępowaniu cywilnym

W dniu 7 lipca 2013 roku wchodzi w życie zmiana Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 10 maja 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2013, Nr 654).

Czytaj więcej...