Drożej u Notariuszy

 

Innymi słowy Notariusz dokonujący czynności notarialnej, której konsekwencją jest sporządzenie i zawarcie w akcie notarialnych wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej – chodzi tu np. o umowę sprzedaży nieruchomości, umowę darowizny nieruchomości itp., - jest uprawniony do pobrania obok wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną, dodatkowego wynagrodzenia za sporządzenie wniosku do sądu wieczystoksięgowego w kwocie 200,00 złotych netto.

Praktyka pobierania dodatkowego wynagrodzenia była już wcześniej stosowana przez wielu notariuszy, a wskazana uchwała stanowi jedynie potwierdzenie jej prawidłowości.