Drożej u Notariuszy

W dniu 8 marca 2013 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 5/13, zgodnie z którą  - Notariuszowi przysługuje wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej, do której zobowiązuje go art. 92 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158 ze zm.), ustalone zgodnie z art. 5 § 1 tej ustawy oraz § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564 ze zm.).

Czytaj więcej...