Dostęp do dokumentacji medycznej zmarłego członka rodziny

W dniu 13 lutego 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku o sygn. akt VII SAB/Wa 217/12 orzekł, że rodzina pacjenta może mieć wgląd w jego dokumentację medyczną, nawet jeśli pacjent zostawił dla niej upoważnienie w innym szpitalu, niż zmarł.

Czytaj więcej...