Towarzystwa ubezpieczeniowe nie będą różnicować składek ze względu na płeć

W dniu 29 stycznia 2013 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013r. poz. 53), mocą której towarzystwa ubezpieczeniowe zostaną pozbawione możliwości różnicowania składek ubezpieczeniowych i świadczeń przysługujących poszczególnym osobom, ze względu na płeć.

Czytaj więcej...

Nowe zasady składania wniosków paszportowych

Informujemy, że od dnia 17 stycznia 2013 roku wchodzi w życie ustawa z dnia z 16 listopada 2012 roku o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (Dz.U.2012r. poz. 1415), która nowelizuje ustawę z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie właściwości miejscowej wojewody, u którego należy złożyć wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego.

Czytaj więcej...

Nowe zasady potwierdzenia prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2013 roku obowiązują nowe zasady potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadzone ustawą z dnia 27 lipca 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2012r. poz. 1016.).  

Wskazana wyżej ustawa wprowadziła jako podstawową zasadę weryfikacji uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej - elektroniczne potwierdzanie przez świadczeniodawcę uprawnień świadczeniobiorcy na podstawie numeru PESEL, który jest sprawdzany przez placówkę medyczną w systemie elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

 

Czytaj więcej...