Towarzystwa ubezpieczeniowe nie będą różnicować składek ze względu na płeć

W dniu 29 stycznia 2013 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013r. poz. 53), mocą której towarzystwa ubezpieczeniowe zostaną pozbawione możliwości różnicowania składek ubezpieczeniowych i świadczeń przysługujących poszczególnym osobom, ze względu na płeć.

Czytaj więcej...

Nowe zasady składania wniosków paszportowych

Informujemy, że od dnia 17 stycznia 2013 roku wchodzi w życie ustawa z dnia z 16 listopada 2012 roku o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (Dz.U.2012r. poz. 1415), która nowelizuje ustawę z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027, z późn. zm.), w zakresie właściwości miejscowej wojewody, u którego należy złożyć wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego.

Czytaj więcej...

Nowe zasady potwierdzenia prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2013 roku obowiązują nowe zasady potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadzone ustawą z dnia 27 lipca 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2012r. poz. 1016.).  

Wskazana wyżej ustawa wprowadziła jako podstawową zasadę weryfikacji uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej - elektroniczne potwierdzanie przez świadczeniodawcę uprawnień świadczeniobiorcy na podstawie numeru PESEL, który jest sprawdzany przez placówkę medyczną w systemie elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

 

Czytaj więcej...

Dostęp do dokumentacji medycznej zmarłego członka rodziny

W dniu 13 lutego 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku o sygn. akt VII SAB/Wa 217/12 orzekł, że rodzina pacjenta może mieć wgląd w jego dokumentację medyczną, nawet jeśli pacjent zostawił dla niej upoważnienie w innym szpitalu, niż zmarł.

Czytaj więcej...

Drożej u Notariuszy

W dniu 8 marca 2013 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 5/13, zgodnie z którą  - Notariuszowi przysługuje wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej, do której zobowiązuje go art. 92 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158 ze zm.), ustalone zgodnie z art. 5 § 1 tej ustawy oraz § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564 ze zm.).

Czytaj więcej...