Aktualności

W tym dziale prezentujemy opinie prawne przygotowane przez Kancelarię, orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych oraz najnowsze zmiany legislacyjne zarówno obowiązujące, jak i planowane.


Dostęp do dokumentacji medycznej zmarłego członka rodziny

W dniu 13 lutego 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku o sygn. akt VII SAB/Wa 217/12 orzekł, że rodzina pacjenta może mieć wgląd w jego dokumentację medyczną, nawet jeśli pacjent zostawił dla niej upoważnienie w innym szpitalu, niż zmarł.

Czytaj więcej...

Drożej u Notariuszy

W dniu 8 marca 2013 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 5/13, zgodnie z którą  - Notariuszowi przysługuje wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej, do której zobowiązuje go art. 92 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158 ze zm.), ustalone zgodnie z art. 5 § 1 tej ustawy oraz § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564 ze zm.).

Czytaj więcej...

Nowe dane w pismach procesowych w postępowaniu cywilnym

W dniu 7 lipca 2013 roku wchodzi w życie zmiana Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 10 maja 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2013, Nr 654).

Czytaj więcej...